Home

Sparre släkter

Sparre är en adelsätt med medeltida anor från Västergötland.Ätten kallas Sparre efter vapnet med en heraldisk sparre, i likhet med flera andra ätter Sparre och personer som kallade sig Sparre i efternamn.För översikt om fler medeltida ätter med sparre i vapnet, se Sparre (släkter Sparre, släkt Band 32 (2003-2006), sida 697. Biografi. Sparre, ursprungligen lågfrälse släkt från Västergötland. Dess äldste kände medlem var väpnaren Sigge Laurensson (d något av åren 1417-43). Han innehade jord i Vilske, Vartofta och Frökinds hd i nämnda landskap Sparre, ursprungligen lågfrälse släkt från Västergötland. Dess äldste kände medlem var väpnaren Sigge Laurensson (d något av åren 1417-43). Han innehade jord i Vilske, Vartofta och Frökinds hd i nämnda landskap Nedan hittar du en lista på personer med namnet Sparre som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de.

Sparre (adel) - Wikipedi

Peder Larsson Sparre, friherre Sparre, fransk greve Sparre (översiktstab 11, son av Lars Eriksson Sparre, se adliga ätten Sparre), friherre till Kronoberg.Född 1628-03-12. Upphöjd i friherrligt stånd 1647-03-06 jämte sina farbröder Peder och Ture, sina syskon och syskonbarn eller samtliga då levande Sparreska descendenter av riksrådet Erik Larsson Sparre af Sundby Adliga ätten Sparre af Rossvik nr 7. den förste av den släkt, som skrev sig till Vik i Balingsta socken Uppsala län, drotset och riksrådet Nils Abjörnsson till Ängsö, död 1359, och konung Magnus Erikssons råd på 1350-talet Lars Karlsson. Dessutom har på genealogien inblandats den s.k. Hålbonässläkten,. Sparre har flera betydelser: . Sparre (byggnad) - del av en takstol Sparre (heraldik) - en heraldisk häroldsbild som består av ett uppochnedvänt V Sparre (släkter) - flera medeltida ätter utan inbördes släktskap Sparre (adel) - en adelsätt med medeltida ano

Birgit Th. Sparre, egentligen Birgit Signe Julia Fredrique Thomæus Sparre, född 23 juli 1903 i Flen, [7] död 19 september 1984 i Ulricehamn, var en svensk författare. Hon är kanske mest känd för romansviten Gårdarna runt sjön Biografi. Birgit Th. Sparre föddes den 23 juli 1903 under. Sköldemärket en sparre över ett blad fördes under medeltiden av flera sinsemellan mer eller mindre befryndade släkter. Frih. G. Djurklou, som i en uppsats i Historisk tidskrift för år 1891 behandlat dessa släkter, har efter stamfädernas förnamn benämt dem Eskilssönerna, Lindormssönerna, Abjörnssönerna och Häggassönerna

Sparre, släkt - Svenskt Biografiskt Lexiko

Gift 1691-10-07 på Voitila i Orivesi socken med Christina Roth, född 1664-01-02, död 1729-02-19, dotter av löjtnanten vid Åbo läns kavalleriregemente Johan Roth (troligen av samma släkt som adl. ätterna Rothof, nr 882, Ridderhof, och Rothoff), och hans hustru Christina. Barn: Christian Lorentz, född 1692. Landskanslist. Död 1768. Se. Vinstorpaätten och släkter med denna ätts vapen. Ett stort antal personer från slutet av 1200-talet till omkring 1500 föra som vapen en kluven sköld med en halv lilja i det högra fältet och två, senare även tre, balkar i det vänstra. De flesta av dem synas ha haft sin hemort i Västergötland Bagge har sedan medeltiden burits av flera orelaterade släkter, både adliga och ofrälse. Ett urval av dessa redovisas nedan. Bagge har även använts som soldatnamn. [1 Släkter 1344 och besutten bland annat i Reftele socken i Jönköpings län, som vid slutet av 1300-talet antog mödernevapnet, sparre över blad,.

Ej heller någon koppling till svenska ätten Sparre. Jag utgår från de uppgifter jag har från tyska adelskalendern 1983. Så von Sparr hör nog inte hemma under diskussionen kring släkten Sparre Min ambition är att någon gång forska kring min släkt i Tyskland men för närvarande håller jag på med mina svenska anor och min mans anor Alla släkter har sina hemligheter - öden som man helst inte talar om. Det kan vara någon som förstört för familjen genom alkohol, När officeren Sixten Sparre 1889, tillsammans med en cirkusprinsessa, övergav sin trettioåriga hustru och två barn, då var skandalen ett faktum i den lilla regementsstaden Kristianstad

Sparre av Vik, släkt Band 32 (2003-2006), sida 798. Biografi. Sparre av Vik, konventionell nutida efter vapnet och sätesgårdens namn bildad benämning på en medeltida högfrälse släkt utan samtida släktnamn. Dess stamfar var Arnvid (Arvid) Gustafsson (d 1317), som förekommer tidigast 1301. Han blev riddare något av åren 1301-03 Kärlekshistorien mellan Sixten Sparre och Elvira Madigan är för många symbolen för stor romantisk kärlek. Men när Sixten Sparres eget barnbarns barn Kathinka Lindhe letar i släktens. Birger Sparre av Hjulsta och Ängsö (X23) 9 (r 1280 - f 1360) Okänd Magnusdotter Vinstorpa (G22) 8 (r 1300 - 1347) Magnus Kristiansson Vinstorpa (G23) 9 (r 1270 - 1309

Sparre, släkt - Riksarkive

Personer med namnet Sparre Släktingar

Riddarhuset är en kunskaälla i berättelsen om Sverige. Vi värnar ett historiskt arv. Till Riddarhuset finns idag 663 adliga ätter knutna. Världsunika samlingar av släkthistoria finns bevarade på Riddarhuset Erik Abjörnssons släkt. På grund af väpnaren Erik Abjörnssons sigill torde kunna slutas att han hört till svenska ur-adliga släkten Sparre, i hvilken dessutom namnet Åbjörn är vanligt under medeltiden (se Anrep: Sparre af Rossvik). Erik Abjörnsson, välbördig man, väpnare. Sigillvittne i Åbo 1463, 1464 (1). Ledamot a Sparre av Aspnäs var en högfrälseätt besutten i Uppland och Mälarlandskapen, uppkallad efter gården Aspnäs i Östervåla socken i Uppland. Ätten hade troligen gemensamt ursprung med Sparre av Tofta, Sparre av Vik och Sparre av Hjulsta och Ängsö.Bröderna Karl och Gisle Elinasson nämns i början av 1300-talet. Ätten dog ut under 1300-talet Sparre, en adelsätt med medeltida anor (svensk uradel) från Västergötland. Ny!!: Fredrik Sparre och Sparre (adel) · Se mer » Sparre (släkter) Sparre kan avse flera medeltida ätter utan inbördes släktskap. Ny!!: Fredrik Sparre och Sparre (släkter) · Se mer » Sverig

Sparre nr 11 - Adelsvapen-Wik

 1. Ätten introducerades 1625 (10/3-4/4) genom häradshövdingen och ståthållaren Bengt Göransson Sparre (1570-1632), genom lottning i andra klassen, riddarklassen, under dåvarande nr 11 nuvarande nr 7 med namnet Sparre af Rossvik. Ätten är sedan 1647 utgrenad i friherrliga ätten Sparre nr 11, se dito
 2. sparre över blad kallas de märken på vapensköldar som förts av flera svenska adelsätter.Vanligen avses de personer som benämnes med (sparre över blad), medlemmar av någon av adelsätter på svenska riddarhuset, som Forstenasläkten, Ulfsparre af Broxvik, Gyllensparre, Hjortösläkten (Ulfsparre 112) och Ulffana samt, med viss förändring av sparrens högra stöd, vilken hos dem har.
 3. Släkten är utgrenad i friherrliga släkten Sparre. Lars Eriksson Sparre av Rossvik, var en svensk lantmarskalk, landshövding och riksråd. Begravd i Ytterjärna kyrka. Sparre var postillon d'amour mellan kärleksparet Gustav II Adolf och sin kusin Ebba Magnusdotter Brahe och medföljde den förre till mötet med Kristian IV i Halmstad 1619

Sparre af Rossvik nr 7 - Adelsvapen-Wik

Upptäck familjeträdet för Jöns ABJÖRNSSON (SPARRE ÖVER BLAD) och lär Dig mer om deras familjehistoria och deras förfäder. i Hjälmaryd i Ljungby. Denna bytte han mot jord i Vä i Reftele socken (F) som blev stamby för Abörnsönernas släkt. Enligt Kaj Janzon (2003) har Elgenstierna blandat ihop 2 ilika Jöns Abjörnsson Så hittar du släktens officerare Amiraler och kaptener, fältväblar och majorer. Alla var de olika typer av officerare och utgjorde ryggraden i det militära Sverige. Har du en officer i släkten kan det finnas mycket spännande att hämta ur arkiven Svend Jonsen, släktens äldste kände stam-fader. 5 Genom Niels Svendsen trädde under 1400-talet sparresläkten in på den nordiska storpolitiska arenan. Han och hans efterföljare, sonen Claus Nielsen och sonsonen Niels Sparre av Ellinge och Västra Sallerups kyrka - beskrivning av kyrkans senmedeltida vapenmålningar och en. Sparre av Ellinge, släkt Band 32 (2003-2006), sida 783. Biografi. Sparre av Eliinge, konventionell nutida efter vapnet, två blå spärrar i vitt fält, och en sätesgårds namn bildad benämning på en medeltida högfrälse släkt utan samtida släktnamn, ursprungligen från Skåne

Sparre - Wikipedi

Genealogy for Abjörn Sixtensson (Sparre), af Tofta (c.1240 - c.1310) family tree on Geni, with over 200 million profiles of ancestors and living relatives. Sparre av Tofta, släkt, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2016-05-27- https:. Släktträd i manuskript, tusch på papper, ca 1010x395 mm., över delar av släkten Sparre. Utgående från Erik Larsson Sparre (1618-1673, friherre [släktnummer 11] 1647) och bakåt (huvudsakligen), t.ex. fadern Erik Larsson Sparre (1590-1644) och farfadern Lars Erikssn Sparre (1550-1600, avrättad vid Linköpings blodbad) Den nu levande Sparresläkten, vilken till åtskillnad från förestående släktgrupper med sparrevapnet torde, efter den gård släkten längst ägde, kunna kallas Sundbysläkten och vars adliga ättegren vid introduktionen fick namnet Sparre af Rossvik efter ett annat av släktgodsen, kan icke med full säkerhet ledas längre tillbaka än till nedanstående Sigge Larsson

Abjörn Gisessons (sparre över blad) härstamning är ett av de problem jag inte försökte lösa när jag höll på med de släkter som förde detta vapen (resultat publicerade i SoH 2003:1). I en släkttavla, publicerad i PHT 1962 s 38, står Abjörn högst och informationen om honom är knapp: han uppträder i källorna 1447-65 [enligt SMP redan 1443] och var häradshövding i Västbo Fredrik Sparre, född 2 februari 1731, död 30 januari 1803, var en svensk greve till Åkerö, serafimerriddare, rikskansler och ämbetsman. 42 relationer Släktföreningar En utvidgad möjlighet till att värna sin släkt . Det finns ett stort värde i att varje släkt har en släktförening. Ett värde som har flera dimensioner, såväl ur ett historiskt som framtida perspektiv, ett juridiskt/immateriellt perspektiv och inte minst personligt och familjemässigt Släkten Sparre ägde egendomen från 1580-talet fram till 1757. År 1632 byggde dåvarande ägaren, landshövdingen Göran Bengtsson Sparre, till Rossvik, ett säteri som från början kallades Hyltingenäs men 1643 ändrades namnet till Sparreholm efter ägaren själv Han var av den släkt som senare efter sitt vapen benämns Sparre af Hjulsta och Ängsö. Även om han själv inte nådde några högre positioner tillhörde släkten det svenska högfrälset. Det underströks genom hans äktenskap med Bodil Knutsdotter (Tre rosor), Görvel Fadersdotters mor

Sparre av Ellinge. Sparre; Den släkt som kallats Sparre av Ellinge förde i sitt vapen (11 av 51 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Johan Sparre var ståthållare på Kalmar slott. Svinfot-släkter i Sverige, Thomas Sverker, Lars-Olof Larsson - Arvet efter Gustav Vasa och Stefan Östergren - Sigismund) I juli 1585 fick Erik Sparre lösa ett delikat problem: han var tvungen att rycka ut för att hjälpa sin lillebror Johan Äldre svenska frälsesläkter, förkortas vanligen ÄSF.Ett modernt standardverk för svensk medeltidsfrälsegenealogi.Ättartavlor utgivna av Riddarhuset.Hittills har fyra volymer utkommit, den senaste 2001

Släkten Sparre på Arnö, teckningar och föremål från hemmet Anmärkning Från Arnö gård i Nyköping kommer en samling föremål som skänkts av Anna Lovisa Sparre (1855-1933) mellan åren 1917-1934 Sparre av Tofta. Sparre; Den släkt som kallats Sparre av Tofta härstammade från hertigarna Eriks (11 av 28 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Sparre af Rossvik är en adelsätt, svensk uradel från Västergötland som fört en sparre i vapnet. Ätten är känd sedan slutet av 1300-talet, genom stamfadern Sigge Larsson, (väpnaren Sigge Laurensson nämnd 1396-1417 och som var död före 1442/1943), till bland annat Simonstorp i Grolanda socken i Skaraborgs lä Mellan åren 1307-1710 har gården gått i arv i släkten Sparre. Slottet enligt Sueciaverket 1200-1300 talet Ängsö omnämns redan 1185 i ett kungligt dokument och även 1272 under namnet Engsyo då det tillhörde Riseberga nunnekloster i Närke. Klostret bytte bort det till riddare Greger Birgersson (som uppges vara oäkta son till Birger Jarl) Bibliografi. Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog.Stockholm (1943) Gillingstam, Hans: Sparre, släkt, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 32 (2003-2006= Grawallius, Carl Olof: Wid general-majoren och secund-chefen vid Kongl.Svea lif-garde m.m. friherre Sixten David Sparres jordfästning i S:t Jacobs kyrka, d. 4 maj 1843/ af regementets pastor

Sparre, Gustaf Adolf, greve 223 Sparre, Görvel Fadersson 110 Sparre, Peder Eriksson, president friherre 201 Sparre, Per, riksråd friherre 238 Sparre, Ture Eriksson, riksråd friherre 35 Sparre, Ulrika Lovisa Maria, gift Trolle-Wachtmeister 213 Sparre, Åbjörn Bengtsson 118 Sparre af Rossvik, släkten 202 Sparre af Rossvik, Adolf Konrad Halvbrodern Erik Sparre (Larsson) dör 1600-03-20 Linköping, (Linköpings blodbad), Östergötland : Bo Eriksson - I skuggan av tronen, biografi över Per Brahe d ä [4] Thomas Sverker - Svinfot-släkter i Sverige - Släktforskarnas årsbok 2003 - << Startsida. Skapad av MinSläkt 4.2,. En sparre med något krams därunder. Släkt och Hävd 2003:1 s 3-21 . Kong. Fredrik den Førstes danske Registranter (K Fr I reg) Udg. vid K. Erslev og Tr. Molierup af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Köpenhamn 1878-79 . Norske Herredags-Dombøger (NHD) Utgivna av E. A. Thomle. Kristiania 1892 - 189

Släktforskning om Siverud och Fornander - Bilaga

Erik sparre . DROTTNING CHRISTINA sände ut en nådig inbjudan till bröllop å Stockholms slott den 24 mars 1650 för Erik Sparre och vår kammarjungfru Barbro Fleming. Det kom säkerligen talrika gäster från båda kontrahenternas förnäma släkter och drottningen, som älskade att se fest och elegans omkring sig, hade säkert ordnat ett ståtligt bröllop Varje nummer kan även innehålla kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, meddelanden från föreningen, recensioner, frågor och svar, brev från medlemmarna, verksamhetsberättelser med mera. 1950: nr 1 Anmälan. Av Wilhelm Tham Släkten Lundell från Bohuslän. Av Folke Reyd Sixten Sparre och Peyron (släkt) · Se mer » Riksdagsledamot. En riksdagsledamot (även kallad riksdagsman eller riksdagskvinna) är i Sverige och Finland en parlamentsledamot, det vill säga en politiker som är ledamot av landets riksdag. Ny!!: Sixten Sparre och Riksdagsledamot · Se mer » Sixten Sparre (olika betydelser) Sixten Sparre kan.

Från 1500 till 1985 gick herrgården genom adliga släkter som Leijonhufvud, Koskull, Stiernsköld, Sparre, Lovisin, Palmfelt, Ehrensvärd, Adelborg och Wachtmeister Flera adliga släkter har haft slottet i sin ägo, däribland släkten Sture som var den ursprunglige ägaren av Hökerums slott. På 1370-talet bler det en släktfejd mellan herr Heyne och hans hustrus kusin, Genom ingifte tillföll sedan godset rikskanlern Erik Larsson Sparre 9 relationer: Charles de Mornay, Gåsfjärden, Hammarskjöld, Herrgård, Leijonhufvud (adelsätt), Raab (släkt), Sparre (släkter), Västerviks kommun, Västrums socken. Charles de Mornay. Charles de Mornay, född omkring 1514 i Frankrike, död 4 september 1574 (avrättad) i Stockholm, var en svensk friherre, arvinge till Varennes samt herre till Helgerum och Roma 1804 ärvdes Ljungby av Ulrika Lovisa Maria Sparre, född Coyet. Hon var gift med greve Carl Axel Trolle-Wachtmeister och Ljungby gick därmed över till denna släkt. Deras son, Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister innehade fideikommisset Trolleberg och 1830 fick han tillstånd att föra över fideikommisset från Trolleberg till Ljungby, som då enligt testamentsförordningen fick namnet Trolle. Guvernören i Västernorrland, lagmannen, generalmajoren (utnämndes till general år 1675 av Carl XI), ägaren till Holms Gård vid Ångermanälven och friherren Carl Larsson Sparre (1627-1702), besökte Graningeområdet 1669 för att lösa en marktvist mellan två svedjefinnar i Östergraninge och Sörgraninge. Han fann att trakten hade de stora råvarutillgångar som behövdes för att.

151 (Historisk tidskrift / Elfte årgången

Birgit Th. Sparre - Wikipedi

Släkten Taube från Estland. Släkten Taube härstammar från Estland, där med namnet Tuve eller Tuwe. Själv härledde Evert släkten till dansken Jacob Due, som ska ha seglat med kung Valdemar Sejr redan i början av 1200-talet och erövrat Reval (dagens Tallinn). Men längre tillbaka än 1400-talet är det svårt att följa ätten Siveruds släkten. Släkttavlor. Fars Anor ; Mors Anor ; Hustrus Anor ; Anor till Sparre över pil; Anor till Birger Jarl; Ättlingar till Sparre över pil; Ättlingar till Birger Jarl; Karta Siveruds anor; Fornanders släkter. Släkttavlor. Olai Fornanders släkten; Fornanders övriga släkter; Fornanders med okänt släktskap i Sverige; Karta.

Ehrensvärd, af Klint, von Krusenstierna, Sparre, Taube, Wachtmeister och Wrangel. Samtliga dessa släkter har i sina led minst fyra medlemmar på amiralsnivå eller högre. Hur är det då med den maritima kontinuiteten framåt inom släkten? - Jo då, vår ende son Gunnar är utbildad sjöofficer, men seglar sedan några år som civil. Monica Sparre finns på Facebook Gå med i Facebook för att komma i kontakt med Monica Sparre och andra som du känner. Med Facebook kan du dela ditt liv.. Släkten Sparres vapen broderat på altarbrunet. Det finns anledning att mycket kort kommentera viktiga händelser, som hände senare drabbade ovan nämnda släkter. De kom att på ett genomgripande sätt också kom att påverka förhållandena i Askeby Media: Släkt till Åke Nilsson SPÅRE. Om foton eller dokument finns för följande personer visas motsvarande symboler intill namnen.-sidan -sidan. Innehållet i Blekinge Båtsmansregister skyddas av katalogskyddet enligt §49 i Upphovsrättslagen

Kända släkter som Linroth, Sparre, Rosenhane. Eleonora Juliana Sparre ingick äktenskap 1815 med majoren Jonas Gyllenberg och därmed gick Rossvik till en ny släkt. Paret bosatte sig på Rossvik 1828. Jonas Gyllenberg deltog i Sveriges sista krig på tysk mark i kampen mot Napoleon Hans son Nils Abjörnsson Sparre fortsatte i sin fars fotspår och utnämndes till drots av kung Magnus Eriksson, och med hans dotter Ingeborg kommer släkten Bielke för första gången, vad vi vet, in i Salsta slotts historia när hon gifter sig med Sten Bielke. Maken dör dock 1350 och hon gifter om sig med Bengt Nilsson (Oxenstierna)

Bagge af Berga nr 118 - Adelsvapen-Wik

släkter, varav tio är utdöda och blott tre, Sparre, Silfversparre och Påhlman, ännu fortlever. Vid början av 1900-talet frånsåldes delar av gården, och försäljningssummorna avsattes till fiderikommisskapital. Detta innefattar även en stadsfastighet. Riksrådet Sparre lät 1492 på Ågården uppföra ett stenhu Fyra begravningsvapen i Husby-Rekarne kyrka (Eskilstuna) med koppling till släkten Sparre. Det största innehåller text som är skadad och vem vapnet tillhört är oklart. Möjligen Bengt Göransson Sparre. Ett av vapnen tillskrivs Georgius Sparre, som sannolikt är Göran Sparre (1611-1657). Text: Nobilis et Generosus Dng, Dno. Georgius Sparre, Dno de Rossvik et Sparreholm Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor utgivna av Riddarhusdirektionen. Häfte I:1 utkom 1957. Sid 1-105. Red: Folke Wernstedt. Häfte I:2 utkom 1965 över Sämsjön. Gården har varit i släkten Sparres ägo i flera generationer. På gården fanns tidigare hästar, mjölkkor och eget mejeri. Idag är det en KRAV-gård med en dikobesättning på ca 50 djur i den stora ladugården som uppfördes 1911 och med betesmarker, vallar, energiskog och certifierad skog. Privatägd Om du är ättling till någon i vårt träd och har forskat seriöst om släkten, är du välkommen att ansöka om ett användarkonto, och på det sättet hjälpa trädet att växa.Kontot kostar naturligtvis ingenting.. När du får ett användarkonto, kommer alla delar av webbplatsen som du just nu inte kan se, att vara öppna för dig, till exempel alla typer av bilder, foton och dokument.

Svenskadel

Övriga släkter är sådana där någon tog namnet Fornander och sedan har nya släktträd vuxit fram. Okända släktskap är personer med namnet Fornander som jag inte lyckats koppla in i något släktträd. Olai Fornanders släkten; Fornanders övriga släkter; Fornanders med okänt släktskap i Sverig Släkten Sparre är svensk uradel från Västergötland och är känd sedan 1300-talet. E A W Sparres frimurarvapen är identiskt med den ursprungliga adliga släkten Sparre af Rossvik. Denna har sedan grenat ut sig i friherrliga Sparre och grevliga Sparre af Söfdeborg Släkten Sparre på Arnö, teckningar och föremål från hemmet; Titel. SLM 5052 - Oljemålning, porträtt av Knut Conrad Sparre af Rossvik (1825 - 1885) Anmärkning. Oljemålning på duk, klistrad på papp, porträtt av Knut Conrad Sparre af Rossvik (1825 - 1885), bror till Alexis Sparre på Arnö Släkten Sparre på Arnö, teckningar och föremål från hemmet; Titel. SLM 5796 - Oljemålning, porträtt av Ulrika Lovisa Sparre gift Tessin . Anmärkning. Porträtt av Ulrika Lovisa Sparre. Den ovala målningen visar ett överdelen av en ung dam klädd med grönskrimrande klänning

Gods och gårdar :: GyllenbergskaGamla gårdar och släkter | Sven KjellgrenVon Feilitzen - Biografiska anteckningarHans Högmans släktforskning

Hans Högmans släktforskning. Denna sida presenterar min släktforskning bl a i form av antavlor och rör framför allt Medelpad, Ångermanland samt Södermanland. En förteckning finns även över orter och släkter jag forskar på. Jag har även med några lokalhistoriska händelser från Sundsvall med omnejd som kan ha påverkat våra anor i dessa trakter samt en text om statarsystemet i. Släktforskarbloggen är ett forum för släkt- och personhistoria samt frågor och svar om släktforskning. Soldater Skånska Husar- och Dragontroppen i Helsingborg samlad vid förläggningen i Adolf Fredriks kasern i Landskrona, sent 1800-tal gabriel - spare ring gold. 19,00 kr Lägg till +1! gabriel - spare ring transperant. 19,00 kr Lägg till +1! spareglass g9 cover clear. 19,00 kr Lägg till +1! circular tube t4. taklampa eller vägglampa från oss på Markslöjd kan du lita på att du får något som är snyggt båda tänt och släkt Alla släkter med namn Fornander som jag påträffat under min forskning. Släkttavlor; Karta Fornanders Född, vigd och dödsplats för Fornanders genom tiderna Ulf och Kerstin Sparre och deras ättlingar biografiska anteckningar om Ulf Sparre och Kerstin Sparre, född Vult von Steijern : släktlängder, släkt av Johan von Sydow ( Bok ) 1994, Svenska, För vuxn

 • Dafen oil painting online shop.
 • Feral cat 3.3 5 rotation.
 • Damastvävstol.
 • Tahiti frukt.
 • Oxandrolone anavar.
 • Glory 50.
 • East london mosque.
 • Thonet 18 original.
 • Jenaye noah wikipedia.
 • Kryssning stilla havet.
 • Bygglov kostnad malmö.
 • Downshifting bok.
 • Angiom gravid.
 • Www stadtlandhaus net.
 • Recept italiensk salsiccia.
 • Svenska rappare flashback.
 • Företag på instagram.
 • Strålben fot.
 • Amerikanskt godis sveavägen.
 • How to connect to plex server.
 • Laola1.tv live.
 • Terminator 5 full movie.
 • Abstrakt klass.
 • Was kostet die bild zeitung 2017.
 • Iphone e8.
 • Bränna musik till cd skiva.
 • Systemkamera test 2016.
 • Kan skägg bestämma agam.
 • Spirit animals wikipedia.
 • Wlan kaufen ohne vertrag.
 • Släpvagnskontakt 5 kablar.
 • Mesh nätverk.
 • Bugatti customize.
 • Hur ska man klä sig om man är kort och tjock.
 • Bibelord tatuering.
 • Krukväxter hösten 2017.
 • Avstängd spelare malmö.
 • Motorkåpa utombordare.
 • Kycklingsoppa krämig.
 • Stänga av röststyrning iphone headset.
 • Nederländerna språk.